New Gaia II - Teräkseen suljetut

Liveroolipeli Haapaveden liikuntahallissa 3.-5.4.2015

Teknologia

Teknologia kehittyy vauhdikkaasti eteenpäin, mutta tässä on pieni katsaus 2000-luvun lopun keksintöihin, kulutustavaroihin ja arkielämän tavaroihin. Tämän lisäksi myös ihmiset saavat puhevuoron ja niin myös alukset, joita tämä maailma pitää sisällään.


New Gaia on operaatio, jonka varaan ihmiskunnan selviytyminen lajina on laskettu. Alus liikkuu ”lähteeltä lähteelle” keräten tarvittavat resurssit matkansa varrelta, sillä ihmismäärälle ei voida varata yli 80 vuodelle resursseja. Aurinkovoimasta sekä ydinvoimalasta energiansa saatava massiivinen alus.  Aluksen matka kulkee kohti Gliese 581c:tä Auringosta aurinkoon, keräten asteroideista ja planeetoilta vettä selviytyäkseen matkan aiheuttamilta rasitteilta. Tämän keruun suorittaa New Gaiaan liitetyt neljätoista muuta alusta, jotka toimittavat välttämättömiä raaka-aineita ja resursseja alukselle läheisiltä planeetoilta ja tähdistä.

 
Keksinnöt


Avaruusmatkailu:

Kompressiotekniikka Kaikkein tärkein teknologia, joka mahdollistaa tähtienvälisen matkailun. Ihmiskunnan synkkinä aikoina 3. maailmansodassa serbialainen lääkäri teki kokeita kuolettavasti haavoittuneilla kroatialaissotilailla selvittääkseen onko ihmiskehoa mahdollista säilöä pidempään, jotta hekin saisivat mahdollisuuden. Tällöin lääkäri huomasi, että mikäli ruumiit säilytettiin matalassa paineessa kylmissä lämpötiloissa, elintoiminnot hidastuivat riittävälle tasolle, että potilaiden pitkäaikainen säilyttäminen oli mahdollista. Sodan jälkeen kompressiotekniikkaa sovellettiin pitkänmatkan lennoissa, esim. Bostonin ja Geneven välillä.

Gausslaukaisin Tärkein matkantekotapa hävittäjille, sekä pienille aluksille. Koostuu metallikierteistä, joihin johdetaan tietyllä taajuudella vaihteleva suuri jännite, joka saattaa metallisen aluksen kiihtyvään liikkeeseen. Kriittisen nopeudeuden saavutettuaan se irtoaa maan, tai porttialuksen vetovoimasta.

Rakettimoottori on yleensä kemiallinen reaktiomoottori, jossa kiinteän tai nestemäisen ajoaineen palaminen polttokammiossa muuttaa ajoaineen kemiallisen energian paine- ja lämpöenergiaksi. Kuuma palamiskaasu kiihdytetään suureen nopeuteen raketin suuttimessa. Rakettimoottori kuljettaa mukanaan sekä polttoaineen että hapettimen ja on näin ollen täysin omavarainen verrattuna esimerkiksi suihkumoottoriin, joka tarvitsee ilman happea toimiakseen. Käytetään aluksen jarruttamiseen sekä lyhyiden matkojen etenemiseen.

Ydinlatausmoottori

Ydinlatausmoottorin toiminta perustuu 1947 keksittyyn suunnitelmaan, jossa ydinlatausta käytettäisiin kiihdyttimenä aluksessa. Johtuen silloisesta ydinasekiellosta, ei ydinlataustekniikkaa päästy hyödyntämään. Energiavarojen vähentyessä ydinvoima nosti merkitystään yhä enemmän, sillä siitä oli valikoitumassa tulevaisuuden polttoaine. Alus saatetaan sen maksimaaliseen nopeuteen ydinlatausmoottorin avulla

Nestemäinen vety Käytetään moottoreiden ensisijaisena polttoaineena. Säilytetään vähintään -252 Celsiusasteessa. Käsittelyä hoitavat ainoastaan ammattilaiset. Vety on ensiarvoisen tärkeä aines, jonka esiintymien kannalta matkustusreitti on suunniteltu.


Tietotekniikka:

Tietotekniikka on ottanut vuoden 2072 maailmassa merkittäviä askelia eteenpäin. Teknologioiden halventuessa lähes kaikilla on mahdollisuus ostaa itselleen jonkinasteinen tietokone, mutta tekninen taso on erilainen maailman talousalueiden välillä. CFA pitää esim. IPW:tä haitallisena kansallista yhtenäisyyttään kohtaan, jonka vuoksi sen käyttö on rajattu vain avaruusakatemian henkilöstölle. Tavalliset ihmiset joutuvat käyttämään CFW:tä, konfederaation sisäistä verkkoa, joka on ankarasti valtiosensuurin alainen. IPW Inter-Planetary Web. Planeettojen välinen verkko. Tietoliikennejärjestelmä, joka yhdistää kuuasemaa, Marsia ja Maata toisiinsa.

Mars on yhteisnautintoaluetta, joka on jaettu kolmeen suureen kaivoskeskukseen. Rautamalmin louhintaa suoritetaan yhteisillä alueilla. Kunkin liittojärjestelmän yhtiöt ovat edustettuina Marsissa.

Kuussa on pysyvä kansainvälisen avaruusohjelman tutkimusasema, joka välittää tietoa maapalloa uhkaavista meteoreista, asteroideista sekä komeetoista. Kuussa on myös mittavaa kaivostoimintaa.