New Gaia II - Teräkseen suljetut

Liveroolipeli Haapaveden liikuntahallissa 3.-5.4.2015

Liittojärjestelmät

CFA (Confederation of America)

CFA perustettiin 3. maailmansodan jälkeen 01.02.2041, kun verinen sisällissota oli tullut Yhdysvalloissa päätökseen. Kansalaiset olivat nousseet avoimeen kapinaan sotilashallitusta vastaan ja vaativat sodan lopettamista. Kapina kuitenkin kukistettiin valtionjoukoilla nopeasti, mutta sisäinen kuohunta jatkui, estäen tehokkaat sotilasoperaatiot Euroopassa, mukaanlukien NATO tukikohtien takaisinvaltaamisen.

CFA on tiukasti presidenttikenraalinsa johtama valtio. Valtioliiton yhteistä lainsäädäntöä säätelee senaatti, joka on suoraan presidenttikenraalin ohjauksessa. Presidenttikenraali johtaa myös valtion asevoimia, sekä suorittaa korkeimmat päätökset salaisenpoliisin sekä valtiosotilaiden käytöstä. Järjestelmää on haukuttu diktatuuriksi, sekä fasistiseksi, mutta tähän asti se on onnistunut välttämään maailmanlaajuisen kritiikin.

Koulutusjärjestelmä on ehdottoman militaristinen, joka tähtää mahdollisimman suureen vapaaehtoisarmeijaan, joka perustuu siihen, että kansalaisuusoikeudet on sidottu (eläke, kansalaispalvelut jne.) armeijan käyneille henkilöille. Media on vahvasti valtion kontrollissa ja iskulauseita tälle uudelle hallinnolle on useita.


Talousunioni on todella vahva alueellaan. CFA ei käy kauppaa muiden valtojen kanssa, vaan on täysin omavarainen energiantuotantonsa, kiitos suurten rahallisten sijoitusten uraanikaivostoiminnan suhteen, sekä raaka-aineiden, jalostuksen ja palveluiden suhteen. Rahayksikkönä on talousunionin alueella dollari. Merkittävin yritys alueella on Microsoft, joka laajensi tietokoneosaamistaan sotilasteknologiaan sodan aikana. 


FWU (Free World Union)

Vapaan Maailman Unioni perustettiin EU:n rippeistä jääneelle liittoperiaatteelle, jonka ensisijaisena tarkoituksena oli kaikille vapaa talousliitto. Pääosin entiset EU-maat, sekä Lähi-Idän maat, AU:n maat sekä Australia ja Uusi-Seelanti liittyivät unioniin.


FWU:n rakenne on todella löyhä. Se ei pyri sitomaan jäsenmaitaan liikaa, jotta EU:n aikaiset talouskriisit olisivat vältettävissä. Talousalueena FWU on hiipuva alue, jossa on paljon työttömyyttä ja köyhyyttä, myös Euroopan alueella. Haastetta on aiheuttanut myös Lähi-Idän alueet, sillä alueen tyhjentyessä vauraista luonnonvaroista sekä tuhoisista sodista alue on jäänyt ääriaineisten ja rikollisliigojen temmellyskentäksi. Afrikassa on puolestaan useita humanitäärisiä kriiseja, erityisesti puhtaan veden puutteen sekä liikakansoituksen suhteen. Muutto-oikeuksien lisääntyminen on johtanut suuriin muuttoaaltoihin Afrikan maista Eurooppaan, ja on lisännyt painetta kansantalouksiin muuttavan kansanosan määrän lisääntyessä. Kielitaidottomuus sekä korkea työttömyys pitävät valtiot jatkuvasti kiireisinä niiden miettiessä ratkaisua. Euroopan maiden ikärakenne on kallistunut vahvasti väestön vanhenemisen suuntaan, eikä tietyissä poliittisissa piireissä "kansainvaellukseksi" kutsuttavaa ilmiötä katsota hyvällä. Kuvaavaa onkin, että esimerkiksi Saksassa alle 15-vuotiaiden vanhemmista yli 40% ovat kotoisin muualta. Koulutuksen tarjoaminen koko väestölle on haastavaa ja monissa maissa onkin turvauduttu useampien kielten opettamiseen kouluissa. Suomessa on yhtä normaalia kirjoittaa ylioppilaskirjoitusten esseen swahiliksi kuin englanniksi tai suomeksi.


FWU on perustanut rahaliiton, Free Monetary Unionin, jolla on oma sähköinen yhteisvaluutta Fumus. Fumuksen arvo heilahtelee rajusti, johtuen unionin muuttuvasta tilasta, mutta sen arvo on viime aikoina ollut vakiintumassa.


FWU:ta johdetaan parlamenttipohjaisesti, jossa parlamenttiin on valittu D'Hondtin menetelmällä jäsenmaista yhteensä 400 edustajaa, jotka äänestävät keskuudestaan kymmenhenkisen hallituksen, siten että jokainen on eri jäsenmaasta. Hallituksen toimintaa johtaa pääsihteeri, joka on FWU:n ulkopoliittinen johtaja.


FWU on kärsinyt varsin vakavista uskottavuusongelmista 3. maailmansodan jälkeen. Se koostuu lähes yksinomaan sodan runtelimista länsivalloista ja vastikään vaurastuneista afrikanmaista. Lähi-Idän ongelmat kuitenkin syövät melkoisen osan Afrikan voimavaroja, jotta Euroopan ongelmiin voitaisiin täydellä voimalla puuttua. Kuitenkin Euroopassa on myös rikkautta. Geneven Avaruusakatemian ympäristöön kasatut rahamassat ja turvajoukot vaalivat FWU:n toivoa löytää paikkansa tässä maailmassa ja toivon mukaan seuraavassa. 


Vapaan maailman unioni ei ole kuitenkaan sotilasliitto, sen sotavoimat koostuvat valtioiden omista puolustusvoimista ja yksittäiset maat ovat solmineet puolustussopmuksia. Pääosa asevoimista on keskittynyt Geneveen Avaruusakatemiaan.


FWU:n valtapuolueet


SCR (Space Colonization Party)

SCR:n tavoitteena on ajaa eteenpäin avaruuden asutuksen ja tutkimuksen projektia. Riveihin kuuluu lukuisia vaikutusvaltaisia tutkijoita, avaruuspilotteja sekä julkisuuden henkilöitä

LP (Labour Party)

Tiukan sosialistisen linjan ottanut puolue, joka ajaa varsinkin kehitysmaissa köyhäinvallan puolesta. Korruption vastainen järjestö sekä kapinoi euroopan vaurauden keskittämistä itselleen.

ERP (European Restoration Party)

Tavoitteena on palauttaa Eurooppa samalle tasolle, jolla se oli ollut ennen 3. maailmansotaa, sekä muodostaa tiukka liittolaisjärjestelmä.

ERO ( Economics Restoration Organisation)

Talousjärjestö, jonka tavoitteena on tarkka talousohjelma, jolla on saatava FWU jaloilleen. Suurin äänenkannattaja avaruusoperaatio Hermekselle.

WEP (World's Enviromentalist Party)

EU:n aikainen vihreä siipi radikalisoitui luonnonvarojen huvetessa ja ilmastonmuutoksen kiihtyessä. Haali ison osan kannattajia myös entisten valtapuolueiden riveistä uusien energiamuotojen tutkimusohjelmallaan.


URE (Union of the Rising East)

Nousevan idän unioni perustettiin 2031 ja se on nykyisistä liittojärjestelmistä vanhin ja vakain. Tämä näkyy erityisesti talouden ja teknologian kehityksestä alueella. Aluetta hallitaan kolmen neuvoston ohjeilla, johon kuuluu Japani, Kiina ja Venäjä. Kolmen neuvosto päättää alueella olevasta finanssi ja rahapolitiikasta. Tämän päätäntäelimen alle kuuluu myös Kolmen neuvoston toimisto, joka päättää alueella olevasta verotuksesta sekä budjetista. Sotavoimat kuuluvat yhteisen turvallisuusfoorumin päätettäväksi, jossa päätetään unionin liittolaissuhteet sekä toiminta kansainvälisissä kriiseissä.


Alueen yleisin rahayksikkö on rupla, joka on tällä hetkellä arvokkain rahayksikkö sekä tärkein kansainvälisessä kaupassa käytettävä valuutta. URE käy kauppaa koko unionin laajuisesti sekä se on muodostanut läheiset kauppasuhteet FWU:n kanssa. FWU:n markkinoilla on jatkuva kilpailu suurten URE:n korporaatioiden ja paikallisten keskisuurten yritysten välillä. URE:n ja FWU:n välistä kauppaa onkin leimattu eräissä piireissä hiljalleen eteneväksi taloussodaksi, jossa idän suuret yritykset vähitellen ostavat FWU:n itselleen.Add your main content here - text, photos, videos, addons, whatever you want!