New Gaia II - Teräkseen suljetut

Liveroolipeli Haapaveden liikuntahallissa 3.-5.4.2015

Arki & Kulttuuri

Arki laivalla

Avaruusalus ympäristönä on tyystin erilainen, verrattuna siihen mitä ihminen on kokenut maassa eläessään. Painovoima on suurimman osan ajasta vain osa maassa olevasta, joka vaikuttaa ihmiseen fysiologisesti. Tästä johtuen ihmisen on ylläpidettävä valveilla ollessaan lihaskuntoaan säännöllisesti. 

Ympäristö on luonnostaan virikkeetön, joten ihmiset tarvitsevat suhteellisesti paljon enemmän virikkeitä, kuin luonnollisessa ympäristössä. Ihmisten psyykkinen terveys on erityisen keskeisessä osassa avaruusmatkailua, sillä sitä on haastavinta ylläpitää. Useimmat ovat joutuneet jättämään rakkaansa, perheensä, kotinsa tämän matkan vuoksi ja joku voi ryhtyä myös kyseenalaistamaankin päätöksensä oikeellisuutta.


Psyykkisistä oireista vakavin on ehdottomasti pandorum-oireyhtymä, joka huomattiin pitkiä ajanjaksoja avaruudessa viettäneillä henkilöillä. Oireet vaihtelivat vapinasta ja muistinmenetyksistä vakavampiin oireisiin, kuten ajantajun, tilan ja ihmisen käyttäytymisen rajuihin muutoksiin. Muutama tapaus marsilaisilta kaivoksilta osoittaa ihmisen toiminnan muuttuneen aina raivotautisesta väkivaltaisuudesta vaaralliseen itsetuhoisuuteen asti. Ensioireita ovat fyysisten voimien heikentyminen, sen jälkeen ilmenee eristäytymistä ja suoranaista luulotautia kuten esim. Luulo siitä, että muut suunnittelevat koko ajan oman pään menoksi, näköharhat sekä itsetuhoinen käyttäytyminen, kuten itsensä viiltely tai raapiminen.


Jokaisessa työryhmässä on psykiatrisen koulutuksen saanut henkilö, joka tarkkailee muiden ihmisten psyykkistä tilaa. Ajoittain pidettävillä tapaamisilla pyritään kartoittamaan henkilöstön sen hetkinen terveydentila. Terveystarkastukset ovat osa rutiinia ja kaikkien oletetaan osallistuvan niihin. Raskaudet ovat matkan aikana kiellettyjä ja ne keskeytetään asiaan kuuluvalla tavalla. Päätöksen taustalla on, ettei kompressiotekniikan vaikutuksia äidille ja lapselle tunneta. Teknologian ollessa edelleen hyvin uusi sen kokonaisvaltaisia vaikutuksia ei ehditty tutkia. On ollut helpompi säätää, ettei raskauksia sallita avaruusmatkojen aikana. 


Aikaansa laivalla vuorossa oleva työntekijä viettää kutakuinkin seuraavasti. Päivittäin on suoritettava tietyt rutiinit 6-8h per työntekijä, riippuen vastuualueesta. Työtehtävät voivat vaihdella omasta erikoistumisosaamisesta ruuantuotantoon, säilöntään ja logistisiin tehtäviin. Tämän jälkeen jokaisen matkaajan suositellaan harjoittavan 1-2h liikuntaa ylläpitääkseen luustonsa kuntoa ja omaa terveyttään. Suosittua on harrastaa joukkuelajeja, näin saadaan ryhmähenkeä kohotettua ja ehkäistyä eristäytymistä.

Kukin työntekijä on kuitenkin päivittäisten rutiiniensa jälkeen velvollinen päivystämään tietokonejärjestelmän ilmoittamien hälytysten, huoltotöiden ja tarkistusten osalta ennalta määrätyn ajan verran. Vapaa-aikaa laivalla jää siis suhteellisen paljon ja tätä jokainen ihminen saa kuluttaa miten parhaaksi näkee.


Aluksen tietokoneelle on ladattuna kaikki kirjallisuus ja taide, mitä ihmiskunnan historiasta on saatu digitaaliseen muotoon siirrettyä. Useita asioita ja ammatteja voi myös opiskella itsenäisesti ja seurata omaa edistymistään ajoittain järjestettävillä kokeilla. Konsoli- ja videopelit ovat nousseet suureen suosioon ja tietokonejärjestelmä pyrkii nostattamaan niiden vaikeusastetta, jotta mielenkiinto näihin säilyisi tulevien vuosien aikana. Pelit pyritään pitämään jollakin tavoin oppimista ja hyvähenkistä kilpailuhenkeä ylläpitävinä. Seurapelejä ja tietovisoja pidetään suuressa arvossa, näin saadaan vaadittavaa ryhmähenkeä nostatettua ja  muistin kuntoa ylläpidetään. Kylmäkompressiotektiikan tiedetään aiheuttavan vaaraa aivoille, joten muistinsa ylläpitäminen ja omien älyllisten rajojen kokeilu on enemmän kuin suotavaa, sillä avaruusaluksella tehtävät toimenpiteet vaativat tarkkaa keskittymistä ja huolellisuutta.


Lautapelit ovat nousseet myös suosioon ja erilliset työryhmät saattavatkin pelata yhteisen shakkiottelun jossa jokainen työryhmä vuorollaan (jaettuna joukkueisiin) suorittaa yhden siirron.  Tästä on tehty myös sovelluksia risti-nollan, tammen ja monen muun pelin osalta. Useimmilla työryhmillä saattaa olla jokin huone, joka on omistettu kokonaan pelailua ja viihtymistä varten. 


Uskonnot

Kirkollinen maailma järistyi konflikteista, joita käytiin 2030-luvulla. Sitä aikaisemminkin yhteiskunnat olivat maallistuneet merkittävästi, mutta sotien tullessa osaksi ihmisten elämää uskonelämässä nousi uusi hengellisyyden tarve, johon varsin vahvoiksi kasvaneet New Age liikkeet eivät vastanneet. Tämä tilanne oli pakottanut erityisesti katolisen kirkon uudistamaan toimintatapojaan. Katolinen kirkko nosti merkittävästi mediauskottavuuttaan paavin toimiessa humanitäärisen liikkeen johtajana pakolaisten virratessa Eurooppaan ja, sodan edetessä, Afrikkaan. Sodan jälkeen katolinen kirkko ei todellakaan uudistunut, vaan katsoi lähinnä uskonnollisissa dogmeissaan taaksepäin. Euroopan ja Afrikan kirkkokuntien katsottiin olevan sellaisessa kriisissä, että ainoa keino oli palauttaa katolisen kirkon ikivanhat perinteet käytäntöön. Kristillinen kirkko on edelleen vahva ja länsimainen moraali saa ja ylläpitää itseään niiden oppien kautta jotka kirkko on sille iskoistanut vuosien saatossa. 

Vaikka kirkko saavutti sotien aikaan jonkin verran lisäkannatusta, suurin voittaja oli alkuperäiskansojen uskontotutkimus ja pakanallisten palvontamenojen sekä elämäntapojen lisääntyminen. Syynä olivat isoksi osaksi kärjistyneet energiapoliittiset sekä ympäristökriisit 2030-luvulla, jotka palauttivat ihmisiä lähemmäs maata. Kun Maan menettämisen uhka pikkuhiljaa alkoi konkretisoitua, myös ajatus sairaasta äiti-Maasta korostui. Polttopulloin varustetut nuorisojoukot hyökkäilivät tehtaisiin sekä turkistarhoihin "Vihreän voiman" toimesta, jotka katsoivat olevansa uusprimitivismin esitaistelijoita. Nämä erilaiset "pakana", Vicca ja New Age lliikkeet elävät omaa elämäänsä ja niiden kannatus vaihtelee vuodesta toiseen. Ihmiset kokevat niiden olevan keino ilmaista itseään ja hengellisyyttään. Joissain tapauksissa nämä uskonnot ovat osa kulttia / joukkoa joiden tarkoitusperät ja tavoitteet ovat hämärässä. 


Islamin usko on myös joutunut kohtaamaan haasteita. Alun pitäen sota länsimaalaisia valloittajia vastaan koettiin pyhäksi sodaksi, mutta länsivaltojen vetäessä joukkonsa pois myös perinteinen vihollisasema koki muutoksen. Lähi-Idässä, joka oli kokenut monet sodat sekä länsivaltojen intervention niin energiapoliittisesti sekä sotilaallisesti oli nyt murroksessa. Talouselämä oli mennyt uuteen uskoon öljyn huvetessa lähes olemattomiin. Yhdysvaltain tullessa myös omavaraiseksi uraanin tuotannon suhteen, Lähi-Idän valtiot joutuivat etsimään uusia keinoja rahoittaa valtioidensa toiminta. Saudi-Arabia sopeutui uuteen tilanteeseen heikoiten, joka nopeasti sortui Alam al-Shadahan  muutospaineesta. Islamismia ei kuitenkaan nykyään leimata terrorismiksi tai muuksi pahuuden ruumillistumaksi propagandistisen median toimesta. Yhdysvaltain sulkeuduttua moiselle ei ole ollut yksinkertaisesti kanavaa. Monessa määrin islamistiset liikkeet ovat tuoneet rauhaa ja toimivuutta Lähi-Idän valtioiden välille, sekä järjestäneet koulutusta, terveydenhuoltoa ja kriisiapua FWU:n liittolaisvaltioihin. Uskonnolliset ja poliittiset ambitiot yhdistävän liikehdinnän uskotaan vielä mahdollisesti luovan jättimäisen islaminuskoisen valtion. Muslimimaat ovat lähestyneet toisiaan niin poliittisesti kuin taloudellisesti, ja alueella on tapahtunut merkittävää poliittista yhdentymistä EU:n kaltaisen taloudellisen liiton luomisessa. Islamin oppierot sekä rikolliset liikkeet jarruttavat kuitenkin tätä kehitystä, mutta kokonaisuutena Lähi-Itä elää uutta kukoistuksen aikaa. 


Ateismi on vakiinnuttanut paikkansa uskontosuuntana. FA:n alueella on nykyään varsin tyypillistä, että nuorempi polvi ei edusta samanlaisia arvoja mitä yhdysvaltalaiset aikoinaan. Jumalusko on vaihtunut patriotismiin sekä presidenttikenraalin sokeaan kunnioitukseen. Myös lasku yhteisessä eurooppalaisessa hengessä synnytti tarpeen ateistisille piireille ja uskotaankin, että noin kolmasosa Euroopan väestöstä on ateisteja. Tänä päivänä hengellisestä elämästä kamppailevat tasavertaisesti kirkko, vapaa-ajattelijaliikkeet sekä alkuperäisuskonnot. Jokainen matkaaja saa harjoittaa uskontoaan aluksella täysin vapaasti, kunhan siitä ei synny vaaraa tai liiallista haittaa muille. 


Valtakulttuuri

2070-luvulle tultaessa muoti on kehittynyt varsin vähän 2010-luvusta. Uusien älykankaiden tulo maailmanlaajuisille markkinoille mullisti ihmisten elämää, kun pohjoismaissakaan ei tarvinnut pukeutua maksimaalisesti sään mukaan.  Älykankaiden mallit noudattelivat silti varsin orjallisesti 2000-luvun muoti-ilmiöitä ja tästä johtuen varsinkin nuoriso on kääntänyt katseensa kohti alakulttuurien monilukuisempaa tarjontaa. Älykankaissa muotoilun sijaan panostetaan teknisiin ominaisuuksiin. Yksinkertaiseen huppuun saattaa olla piilotettuna täydellinen äänentoistojärjestelmä, kauluspaidan napit vaihtavat väriään käytettävän solmion mukaan ja päällystakin ranteeseen on asetetetty näyttö terveydentilan seuraamista varten. Muoti-ilmiöt vaihtelevat ihan yhtä tasaisesti kuin tänäkin päivänä ja se mikä on In tänään, on huomenna todellakin Out. Historiasta haetaan ajoittain pieniä vivahteita. Käsitöiden arvostus nousi sotien aikana eikä kiinnostus niihin laantunut sotien päätyttyä.


Alakulttuurit

2000-luvun puolestavälin oli havaittavissa teknistymisen aalto pukeutumisessa, alakulttuurien edustajia kiehtoi erityisesti 1900-luvun lopulla muotoutunut gotiikka, johon liitettiin tämä teknistyminen. Tekniikan ja elämän vapautuessa niin euroopassa kuin aasiassa, plastiikkakirurgian halventuminen sekä romantiikan nousu 2050-luvulla. Itsensä muokkaamisesta ja täydellisyyden tavoittelusta tuli mahdollista ja suhteellisen halpaa kun mallin vartalon saattoi hankkia itselleen muutamassa päivässä. Vastapainona itsensä muokkaamiselle nousi hyvin nopeasti liikkeitä jotka mieltävät ihmisen kehon olevan täydellinen juuri sellaisena kuin se on ja osa näkeekin itsensä muokkaamisen "raiskauksena" jumalan tuotosta tai itseään kohtaan.